Poštovane kolege,

Ovaj kurs bi trebao da Vam omogući uvid u materijale vezane za izvođenje nastave putem Moodle platforme.